What is a book

What is a book?

March 5, 2020 admin 0

“หนังสือคือ” สิ่งที่รวบรวมเอาสิ่งต่างๆ นั้นมาบรรจงถ่ายทอดเรื่องราวลงไปในสิ่งต่างๆ หนังสือนั้นมีมากมายหลากหลายประเภท อาทิ นิยาย การ์ตูนย์ นิตยสาร วารสาร หนังสือเวียน และอีกหลากหลายรูปแบบ หนังสือนับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานหลายพันปีแล้ว ในอนาคตแม้ว่าหนังสือนั้นจะถูดลบบาทความสำคัญลง เพราะการเข้ามาของเทคโนโลยี แต่ยังไงหนังสือก็ไม่มีวันหายไปจากสังคมโ,กอยู่ดี