สิ่งพิมพ์ (Publication)

March 5, 2020 admin 0

สิ่งพิมพ์คือสิ่งที่สรรค์สร้างมาจากสื่อประเภทต่างๆ ความหมายของสิ่งพิมพ์นั้นคือทุกอย่างนั้นทุกอย่างที่ผ่านการพิมพ์ออมานั่นเอง

นิตยสาร (Magazine)

March 5, 2020 admin 0

นิตยาสารคือสื่อพิมพ์ประเภทหนึ่งที่ มุ่งเน้นไปที่การสร้างเรื่องราวไดเรื่องราวหนึ่ง อาทิ นิตยาสาร พระเครื่อง นิตยาร ไก่ชน นิตยสารท่องเที่ยวเป็นต้น

วารสาร (Journal)

March 5, 2020 admin 0

วารสารคือสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ โดยที่สวารสารนั้นจะมีความคล้ายคลังกับ นิตยสาร แต่เรื่องราวนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การกระจายข่าวบทความทาง วิชาการ หรืองานวิจัย ที่เด่นๆ นั้นก็คือ วารสารวิทยาลัย

ตำรา (Treatise)

March 5, 2020 admin 0

ตำราคาคือองค์ประกอยของความรู้ที่ผ่านการเรียนรู้ รวบรวม และแสวงหามารวบรวมกันในจุดเดียว ตำรานั้นคือหนังสือประเภทหนึ่ง ที่มุ่งเน้นไปที่การกระจายความรู้ให้กับผู้อ่าน

บันเทิงคดี (Fiction)

March 5, 2020 admin 0

Fiction คือเรื่องราวที่ปรุ่งแต่งขึ้นมาจากจินตนาการที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างเรื่องราวเป็นเรื่องราวต่างๆ ที่ทั้งสนุกตื่นเต้น และน่าติดตไาม มีฟิคชั่นหลายเรื่องที่ โด่งดันจนสามารถนำมาสร้างเป็นภาพยนต์ได้

สารคดี (Documentary)

March 5, 2020 admin 0

เป็นหนังสือที่เป็นการตีแผ่เรื่องราวในเชิงของสารคดี เช่นการพาท่านไปท่องเที่ยง และสัมผัสของคนที่มีชีวิตอยู่ในสถานที่ห่างไกล