หนังสือธรรมมะ (Dhamma Book)

หนังสือธรรมมะคือหนึ่งในสื่อชนิดหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่การเผยแพร่หลักคำสอนในศาสนาต่างๆ เพื่อให้ท่านนั้นสามารถเข้าใจถึงหลักที่แท้จริงในศาสนานั้นๆ หนังสือธรรมมะนั้นจึงถือวง่าเป็นหนังสือที่ควรมีติดบ้านติดรถไว้ เพราะสามารถอ่านได้ทุกเวลานั่นเอง