สิ่งพิมพ์ (Publication)

วารสาร (Journal)

สิ่งพิมพ์คือสิ่งที่สรรค์สร้างมาจากสื่อประเภทต่างๆ ความหมายของสิ่งพิมพ์นั้นคือทุกอย่างนั้นทุกอย่างที่ผ่านการพิมพ์ออมานั่นเอง