สารคดี (Documentary)

สารคดี (Documentary)

เป็นหนังสือที่เป็นการตีแผ่เรื่องราวในเชิงของสารคดี เช่นการพาท่านไปท่องเที่ยง และสัมผัสของคนที่มีชีวิตอยู่ในสถานที่ห่างไกล