นิตยสาร (Magazine)

นิตยสาร (Magazine)

นิตยาสารคือสื่อพิมพ์ประเภทหนึ่งที่ มุ่งเน้นไปที่การสร้างเรื่องราวไดเรื่องราวหนึ่ง อาทิ นิตยาสาร พระเครื่อง นิตยาร ไก่ชน นิตยสารท่องเที่ยวเป็นต้น