ตำรา (Treatise)

ตำราคาคือองค์ประกอยของความรู้ที่ผ่านการเรียนรู้ รวบรวม และแสวงหามารวบรวมกันในจุดเดียว ตำรานั้นคือหนังสือประเภทหนึ่ง ที่มุ่งเน้นไปที่การกระจายความรู้ให้กับผู้อ่าน